Forskning kring stamceller vanskligt

I dag kommer stamcells-behandlingar högt upp vid alla diskussioner då det gäller regenerativ medicin. Att kunna återskapa människans ursprung har alltid fascinerat oss alla och triggat oss att arbeta och utveckla forskning vidare. Cell forskning är relativt säkert reglerat inom den västerländska lagstiftning som gäller men hur det ser ut i andra delar av världen är mer osäkert i skrivande stund. President Obama har varit mycket försiktig vad det gäller lagstiftning för problemet är tudelat. Å ena sidan behövs denna typ av forskning för att utvecklingen skall gå vidare och vi skall kunna bota fler sjukdomar och ge de befintliga människorna på denna jord en dräglig framtid. Å andra sidan finns riskerna med vad som kan komma att ske i framtiden beroende på hur människan väljer att hantera DNA och livets innersta hemligheter. Skulle denna genbank komma ut på internet och i orätta händer väntar en katastrof av omåttlig omfattning. Gå till www.nordichair.se och ni kan se en del scenarier.

Comments are closed.